Acceso á tramitación de comunicacións de queima de restos agrícolas amoreados por internet
Instruccións
Nesta páxina pode iniciar o proceso de comunicación de queima de restos agrícolas amoreados.
Debe introducir o seu DNI/NIE e enderezo de correo electrónico e premer no botón "Iniciar proceso comunicación de queima".
Seguidamente, o sistema enviaralle unha mensaxe ao seu correo electrónico coas instruccións para continuar o proceso de comunicación de queima de restos agrícolas amoreados.
Datos de acceso
Máis información