Acceso á tramitación de comunicacións de queima de restos agrícolas amoreados por internet
Aviso
Dende o día 01/07/2014 e ata novo aviso non está permitida a realización de queimas nos montes galegos.