Formulario para unha comunicación de queima
Aviso
Dende o día 19/03/2015 e ata novo aviso non está permitida a realización de queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.