Logotipo da CMATI

PORTAL WEB DA CAZA EN GALICIADende esta páxina pódese acceder as distintas aplicacións informáticas que compoñen o Portal WEB de Caza en Galicia (Xestión de Usuarios, ACiGa, Plans De Ordenación Cinexética, Plans Anuais de Recursos Cinexéticos...


Se non dispón de contrasinal de acceso deberá dirixirse ao seu Servizo Provincial da Subdirección de Xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas para que lle faciliten unha.


As persoas usuarias deste Portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais.

v 1.20.51